Generelt :

Foreningens navn er Danish ATS Operators – DATSO – en faglig forening, der organiserer personale med ATS-baggrund i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Som medlemmer optages personale med ATS- baggrund, personale under uddannelse til ATS-funktioner samt personer, der i henhold til hovedforeningens vedtægter er henført til kredsforeningen.

Foreningen er lokalforening Kreds 7 under Trafikforbundet (TRF).

Endvidere er foreningen medlem af NATCA samt IFISA.

Hjemmesiden :

Denne side henvender sig primært til DATSO’s egne medlemmer.

Trafikforbundet – TRF – er en partipolitisk uafhængig faglig organisation for ansatte i styrelser, direktorater og andre institutioner under Transportministeriet og Klima- og Energiministeriet for hvem CO10 udøver forhandlingsretten.

TRF har ca. 680 medlemmer. 1. oktober 2021 overtog Trafikforbundet organisations aftalen for Køreprøvesagkyndig fra Politiforbundet, det har betydet en medlemsstigning på godt 10%.

Trafikforbundet arbejder for at opnå de bedst mulige medlemsvilkår samt vejleder og støtter medlemmerne i løn- og ansættelsespørgsmål.

Gennem de lokale kredse er Trafikforbundet tæt på den enkelte arbejdsplads. De lokale tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelser søger at sikre medlemmerne gode aftaler, der er afpasset behovet på den enkelte arbejdsplads.

North European and COOPANS Association of Air Traffic Control Assistants.

The object of the association and the conference is to exchange information regarding matters of significance to the tasks of air traffic controller assistants (hereafter; ATCA), i.e. introduction of new technology, closing/creation of ATCA positions, transfer of ATCA to other job functions, and to prepare proposals for the future work of ATCA in the ATS environment, i.e. proposing new job functions for ATCA.

IFISA står for International Flight Information Service Association. IFISA er en branche organisation eller rettere en Profesional Staff Organisation også kaldet en PSO, som varetager AFIS, FIS, Apron og Flight Data områderne. Vi arbejder tæt sammen med andre PSO’er som fx IFATCA (ATC), IFAIMA (AIM/Briefing) og IFATSEA (Teknikere).

Vores indsats ligger indenfor ”Profesional & Technical matters” det vil sige vi arbejder for at forbedre regler, procedurer og arbejdsforhold indenfor de personaleområder vi repræsenterer. Vi er ikke en fagforening, og vil derfor aldrig forholde os til fx løn, ferie, arbejdstid osv.

Vi arbejder globalt og på rigtigt mange områder prøver vi at opnå de samme krav og regler som vi allerede har i Danmark. I Europa sidder vi med i ICB (Industry Consultation Body) og er i god dialog med EASA.

Vores helt store mål er at man på globalt niveau opnår en ensartet service uanset hvilket land man befinder sig i. Det bør være det samme man som pilot kan forvente uanset om man flyver i Danmark, Tyskland, Canada eller Peru. Hvis man kalder hos en AFIS, Apron eller FIS enhed skal man vide hvad man kan forvente. Det kræver at man som minimum definerer et minimum af service, træning og kompetenceniveau fra ICAO og EASAs side. Det er desværre langt fra tilfældet i dag.

IFISA ser meget gerne at vi opnår CISM, Just Culture, uniform level of service, basic training requirements og hvis vi ikke kan få et globalt license requirement, så skal vi mindst have defineret et ”Minimum level of Competancy.” Vi mener at alle områder der er en del af værdikæden bør være beskrevet og defineret i diverse dokumenter. For Europa vil det primært være i EASAs 2017/373 forordning.

Hvad får DATSOs medlemmer ud af IFISA?

På rigtigt mange områder er vi enormt velreguleret i Danmark, Grønland og Færøerne, men der er alligevel nogen huller. IFISA arbejder fx for at vi får regler for  hvor lang tid man må sidde i position ad gangen. Vi ser gerne at Apron Service, Flight Data og Notam/Briefing personale bliver certificeret, samt at FIS med surveillance bliver dokumenteret og beskrevet, samt meget meget mere.

Hvis vi opnår en mere ensartet tilgang til de forskellige services, vil det også skabe en langt større mobilitet for de forskellige personale typer. Hvis kravet om uddannelse er ens i hele Europa/Verden vil det være langt nemmere at søge job i andre lande som ”Entry Ready Applicant” og derved håber vi på at skabe de samme markedsvilkår som vi ser det hos vores ATC kollegaer.